Pimpa min hylla

Pimpa min hylla

.............................................................................

[Böcker] [Film] [Musik] [Recept & Mat] [admin]

.. lite kort om oss ............................................................................................................
PMH är bara en ytterst anspråkslöst blogg. PMH drivs för tillfället av två boknördar - en lärare och bibliotekarie. Gudrun Sjödén, glasögon, sandaler och koftor är här välrepresenterade. PMH är till för alla som vill diskutera litteratur, film och musik och kultur rent allmänt. Vill du delta? Maila oss!
..................................................................................................................... välkomna ..

Malin @pimpaminhylla.se & Rebecca @pimpaminhylla.se

Kaosutmaning 1 - vad läste jag?

VuxenSkapad av Rebecca 04 aug, 2013 13:01
Juli har så stilla övergått till augusti och det enda som hindrat mig från att skriva här har varit ett strålande sommarväder och ryggvärk. Nu är det dock dags! :)

Den första utmaningen gällde att läsa en bok av en död författare. Jag vet att några försökte med definitionen "död för mig", men tyvärr så gills inte den. Fysiskt död på riktigt. Lite som Monte Pythons papegoj-scen.

Själv valde jag en bok som legat på läslistan ett tag, men som jag inte riktigt kommit mig för att ta tag i. Redan nu måste jag erkänna att jag inte är klar med den. Undanflykterna kommer nedan!
Harald Ofstad
Vårt förakt för svaghet : nazismens normer och värderingar - och våra egna


Harald Ofstad var professor i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet och hans bok Vårt förakt för svaghet kom ut redan 1972. Den kom ut i nytryck 2012.

Den stora styrkan i Ofstads bok är att den inte enbart är en genomgång av Nazismen och Hitlers tankesätt utan han klär av den de bruna kläderna och visar hur tankarna och idéerna som styrde Hitler och hans gelikar inte var något unikt för just dem. Det här är inte ännu en tröttsam bok om 2:a världskriget, Hitler och Nazismen, utan det är en bok, som med avstamp i 30-talets Tyskland, handlar om dig och mig, här och nu.

Varje folkmord, kolonialisering, förtryck etc har självklart sina egna uttryck, men enligt Ofstad gömmer det sig bakom varje sådant uttryck en gemensam tanke - tanken om att den svage förtjänar vårt förakt. I förordet till boken skriver Folke Tersman

/.../utvecklar Ofstad olika tankar om hur föraktet för svaghet manifesterar sig också i vårt samhälle. Han finner det i vår beundran för vinnarna på samhällets olika tävlingsarenor /.../. Han finner det i tanken att framgång, social och ekonomisk, rättfärdigar sig självt, och i den tilltagande benägenheten att godta att villkoren försämras för dem som av ett eller annat skäl har svårt att hävda sig i konkurrensen. De får skylla sig själva. [s.15]

Mycket av de tankar som ges uttryck för i boken känns igen i dagens debatter om kriminella, arbetslösa, invandrare, flyktingar, HBTQ-personer, sjuka, kvinnor, barn och gamla.

Ofstads bok är inte lättläst. Den gör sig bäst i småstycken följda av reflektion och tankeverksamhet. Själv har jag läst den parallellt med Zygmunt Baumans bok Collateral Damage : social ojämlikhet i en global tidsålder vilket ger en djupare dimesion. Då det tar tid att läsa har jag inte hunnit klart än, men jag fortsätter. Trägen vinner! :)

(Rebecca)

PS.
Den som har deltagit i Kaos-utmaningen och vill dela med sig kan antingen skriva om sin bok som en kommentar här eller kontakta mig eller Malin och få ett eget inlogg för att kunna göra egna poster.


  • Kommentarer(0)//www.pimpaminhylla.se/#post82